การเพิ่มหมวดหมู่สินค้า
-เข้าที่หลังร้าน ( www.yourweb.com/adminstore ) และกดคลิกดังภาพที่ 1
1.CATALOG
2.Catagories

 ภาพที่1

หน้าถัดไปให้กดคลิก Add Root Category จะสร้างเป็นหมวดหมู่หลัก
หรือ Add Subcategories สร้างเป็นหมวดหมู่ย่อย

ภาพที่2

ให้กรอกข้อมูลตามหมายเลขในภาพที่2
หมายเลข 1 : เปิดใช้งาน
หมายเลข 2 : เลือก yes หากต้องการให้หมวดหมู่แสดงบนแถบเมนูหลักของเว็บไซต์
หมายเลข 3 : ชื่อหมวดหมู่สินค้า
หมายเลข 4 : URL บนเว็บ หากว่างไว้จะนำชื่อหมวดหมู่มาเป็น url (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)
หมายเลข 5 : ข้อความที่แสดงด้านบนเว็บบราวเซอร์ (Title Page หรือ Meta Title)
หมายเลข 6 : ข้อมูลของคำที่ใช้ค้นหา เกี่ยวกับเพจนั้น (Meta Keyword)
หมายเลข 7 : เป็นการแสดงรายละเอียดของหน้า เพื่อให้รู้ว่าเอกสารที่ผู้ใช้เปิดอยู่นั้น เกี่ยวข้องกับอะไร(Meta Description)
* ถ้าต้องการเลือกสินค้าใส่ในหมวดหมู่สินค้า ให้กดคลิกที่
1.Products in Category
2.Reset Filter” จะแสดงสินค้าทั้งหมด ให้เลือกสินค้าที่ต้องการ (สามารถเลือกหมวดหมู่ให้สินค้าในขั้นตอนเพิ่มสินค้าได้)
3.กด Save เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ดังภาพที่3
"/

ภาพที่3

การเรียงลำดับหมวดหมู่สินค้า หรือจัดการเพิ่ม/ลดขั้นของหมวดหมู่สินค้า
คลิกที่หมวดหมู่ที่ต้องการค้างไว้ จากนั้นลากไปไว้ที่ตำแหน่งที่ต้องการ สามารถลากเข้าไปไว้ในหมวดหมู่อื่นเพื่อเป็นหมวดหมู่ย่อยหรือสามารถลากออกมาเป็นหมวดหมู่หลักได้

การลบหมวดหมู่สินค้า
คลิกที่หมวดหมู่ที่ต้อง จากนั้นกด delete เพื่อลบข้อมูล ดังภาพที่ 4
"

ภาพที่4