กระบวนการจัดการออเดอร์
1.เมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้า
2.มีอีเมลส่งให้ทั้งลูกค้าและเจ้าของร้าน
3.รอลูกค้าชำระเงินและแจ้งชำระเงิน
4.เจ้าของร้านส่งสินค้าและแจ้งหมายเลขไปรษณีย์

การจัดการออเดอร์ที่หลังร้าน (Admin page)
เมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้า มีออเดอร์เข้าที่หลังร้าน ( www.yourweb.com/adminstore ) ที่แถบเมนูด้านซ้ายคลิกที่ SALES เลือก Orders ดังภาพที่1
"

ภาพที่1

*ที่ออเดอร์จะมีสถานะ “Pending” กด “View” เพื่อเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดคำสั่งซื้อ ดังภาพที่2
"

ภาพที่2

เมื่อลูกค้าชำระเงินและแจ้งการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว เข้าไปหน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อดังภาพที่3
หมายเลข 1 : กด invoice
หมายเลข 2 : ใส่หมายเหตุ
หมายเลข 3 : คลิกเพื่อส่งหมายเหตุให้ลูกค้าทางอีเมล
(หมายเลข 2 -3 ไม่ทำก็ได้)
"

ภาพที่3

เมื่อกด “Invoice” จะเข้าไปดังภาพที่4
"

ภาพที่4

 

การส่ง Invoice ให้ลูกค้าทางอีเมลคลิกเลือกหมายเลข 2 จากนั้นกดที่หมายเลข3″Submit Invoice” สถานะออเดอร์จะเป็น “Processing” ดังภาพที่5
"

ภาพที่5

เมื่อเจ้าของร้านจัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกเข้าไปหน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อ ให้กด “Ship” (หมายเลข 1)ดังภาพที่6
"

ภาพที่6

เมื่อกด “Ship” จะเข้าไปหน้าดังภาพที่7
"

ภาพที่7

หมายเลข2: เพิ่มหมายเลขไปรษณีย์
หมายเลข3: ส่งหมายเลขไปรษณีย์ให้ลูกค้าทางอีเมล
หมายเลข4: Submit Shipment สถานะออเดอร์จะเป็น “Complete” ดังภาพที่8
"

ภาพที่8