เข้าที่หลังร้าน ( www.yourweb.com/adminstore ) กดคลิกที่ ดังภาพที่ 1
1.CATALOG
2.Product
"/                                                                                                                                                                           ภาพที่1

3.Add Product หรือ คลิกที่ลูกศรแล้วเลือก “Simple Product” ดังภาพที่ 2
"

ภาพที่ 2

กรอกรายละเอียดดังภาพที่3
หมายเลข 1 : เปิดใช้งานสินค้า
หมายเลข 2 : ชื่อสินค้า
หมายเลข 3 : รหัสสินค้า
หมายเลข 4 : ราคาสินค้า
หมายเลข 5 : จำนวนสินค้า
หมายเลข 6 : หมวดหมู่สินค้าสินค้า โดยต้องเลือก “Default Category” ด้วยทุกครั้ง
"

ภาพที่3

คลิกที่แถบ “Content” กรอกรายละเอียดดังภาพที่4
หมายเลข 6 : คำอธิบายสินค้าโดยย่อ
หมายเลข 7 : คำอธิบายสินค้าโดยละเอียด
"

ภาพที่4

คลิกที่แถบ “Images And Videos” กรอกรายละเอียดดังภาพที่5
หมายเลข 8 : คลิกเพื่อเลือกรูปภาพ สามารถเพิ่มได้หลายรูป
หมายเลข 9 : กดเพื่อเพิ่มวิดีโอ

ภาพที่5

คลิกที่แถบ “Search Engine Optimization” กรอกรายละเอียดดังภาพที่6
หมายเลข 10 : URL ที่ปรากฏบนเว็บ สามารถว่างไว้ได้ ระบบจะนำชื่อสินค้ามาเป็น url (เฉพาะภาษาอังกฤษ)
หมายเลข 11 : Meta title ปรากฏบนหัวเว็บบราวส์เซอร์
หมายเลข 12 : ข้อมูลของคำที่ใช้ค้นหา เกี่ยวกับสินค้านั้น (Meta Keyword)
หมายเลข 13 : เป็นการแสดงรายละเอียดของหน้า เพื่อให้รู้ว่าสินค้าที่ผู้ใช้เปิดอยู่นั้น เกี่ยวข้องกับอะไร (Meta Description)
"

ภาพที่6

เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วกด Save เพื่อบันทึก