เข้าที่หลังร้าน ( www.yourweb.com/adminstore ) ที่แถบเมนูด้านซ้ายคลิกที่ CONTENT เลือก Blocks ดังภาพที่1
"

ภาพที่1

เลือกแก้ไขที่ mainslide ดังภาพที่2
"

ภาพที่2

คลิกที่ Insert Image เพื่อจัดการรูป ดังภาพที่3
"

ภาพที่3

จะขึ้นหน้าต่างดังรูป เลือกที่แฟ้ม homeslide ดังภาพที่4
"

ภาพที่4

จะเปลี่ยนรูปสไลด์ไหนให้ลบรูปนั้นออกก่อน โดยแต่ละสไลด์จะมี 2 รูป คือขาดจอใหญ่และขนาดมือถือ โดยขนาดใหญ่ใช้รูปขนาด 1920*550 และรูปขนาดมือถือใช้ 480*650 px
คลิกเลือกรูป และกดลบ “Delete file”
ดังภาพที่5
"

ภาพที่5

จากนั้นกดเพิ่มรูปใหม่ โดยคลิกที่ Insert File โดยที่รูปใหม่ต้องตั้งชื่อเดิม ดังภาพที่6
"

ภาพที่6

** สำคัญ ต้องตั้งชื่อเหมือนเดิมเท่านั้น และรูปเป็น jpg
*** ชื่อมีดังนี้ รูปสไลด์ขนาดใหญ่ ใช้ชื่อ slide1.jpg slide2.jpg slide3.jpg slide4.jpg
รูปสไลด์ขนาดมือถือ ใช้ชื่อ slide1m.jpg slide2m.jpg slide3m.jpg slide4m.jpg
เมื่ออัพโหลดไฟล์แล้ว ไม่ต้องกดอะไรทั้งสิ้น กดออก(กากบาท) ออกไปเลย และไม่ต้องกดบันทึกใดๆทั้งสิ้น (เข้ามาแก้รูปเฉยๆ เนื่องจากกลัวกระทบโค้ด จึงไม่ให้กดบันทึก)