ตัวอย่างเว็บไซต์ magento 1 ที่มีการเขียนฟังก์ชั่นเพิ่ม โดยเป็นฟังก์ชั่นการลงรูปรีวิว และวิดีโอด้านล่างเป็นตัวอย่างการลงรูปรีวิวและการใส่ลิ้งในรูปรีวิว