รับทำแบนเนอร์

รับทําเว็บไซต์ องค์กรและธุรกิจส่วนตัว

ราคาแพ็กเกจเว็บไซต์องค์กรเเละธุรกิจส่วนตัว

Everything you need to create your Website.

แพ็กเกจ One’s P

ราคา : เริ่มต้นที่ 8000 บาท
 • ออกแบบเว็บไซต์ใหม่
 • ออกแบบ Banner + Slide (จำนวนตามแบบ)
 • Responsive – รองรับทุกอุปกรณ์
 • เว็บไซต์หน้าเดียว
 • ไม่มีระบบจัดการหลังบ้าน

แพ็กเกจ B-Fast

Coming Soon

แพ็กเกจ B-Normal

ราคา : สอบถามราคาเพิ่มเติม
 • ออกแบบเว็บไซต์ใหม่
 • ออกแบบโลโก้ (เงื่อนไขตามแพ็กเกจ)
 • ออกแบบ Banner + Slide (ตามแพ็กเกจ)
 • จำนวนหน้า 4 หน้า
 • ระบบเว็บบอร์ด
 • ระบบ portpolio
 • ระบบเพิ่มบทความ
 • Responsive – รองรับทุกอุปกรณ์
 • รองรับสังคมออนไลน์
 • สอนการใช้งานและให้คำปรึกษา

แพ็กเกจ B-Ultimate

ราคา : สอบถามราคาเพิ่มเติม
 • ออกแบบเว็บไซต์ใหม่
 • ออกแบบโลโก้ (เงื่อนไขตามแพ็กเกจ)
 • ระบบเว็บบอร์ด
 • ระบบ portpolio
 • Responsive – รองรับทุกอุปกรณ์
 • มีการเคลื่อนไหว, animation ของข้อดวาม การโชว์ layout
 • จำนวนหน้า 6 หน้า
 • เพิ่มปลั๊กอิน ติดตั้งให้ตามต้องการ และหาปลั๊กอินที่ต้องการ
 • สอนการใช้งานและให้คำปรึกษา

เว็บไซต์องค์กรเเละธุรกิจส่วนตัว

อินเตอร์เน็ต (Internet) เป็นระบบการสื่อสารที่ได้รับความนิยมทั่วโลก และเพิ่มความนิยมขึ้นอย่างรวดเร็ว การรับรู้เรื่องราวข่าวสารต่างๆจึงเป็นไปอย่างรวดเร็ว องค์กร ห้างร้าน หรือที่ต่างๆมักมีการสร้างเว็บไซต์ของตนเอง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานของตนเอง

ข้อดี
 • เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและการบริการต่างๆได้รวดเร็วที่สุด ซึ่งการสร้างเว็บไซต์ให้ติดอันดับของ Google ก็จะยิ่งเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร สินค้าและบริการให้เป็นที่รู้จักของ คนอื่นมากขึ้น
 • ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรของคุณ การมีเว็บไซต์บริษัทสามารถแสดงให้กลุ่มลูกค้าของคุณเข้าใจถึงภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทได้ และเว็บไซต์ยังช่วยในการสร้างความรู้สึกประทับใจกับผู้เยี่ยมชมได้อีกด้วย
 • ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจ
 • สามารถอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าได้