รับทำแบนเนอร์

รับทำเว็บไซต์ Responsive

Responsive Website

เนื่องจากการเข้าถึงเว็บไซต์ในปัจจุบันไม่ได้จำกัดแค่เพียงคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หรือโน้ตบุ๊ก แต่ยังสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้จากทั้ง Tablet และ Smart Phone ซึ่งการเข้าถึงเว็บไซต์ได้จากหลากหลายอุปกรณ์ทำให้การแสดงผลของเว็บไซต์จะแสดงผลได้ไม่เหมาะสมในอุปกรณ์จำพวก Tablet และ Smart Phone เพราะแต่ล่ะอุปกรณ์นั้นมีขนาดหน้าจอการแสดงผลที่แตกต่างกัน และปัจจุบันมีผู้ใช้ Tablet และ Smart Phone อย่างแพร่หลาย และเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้การพัฒนาเว็บไซต์จะเป็นต้องคำนึงถึงผู้ใช้ที่ใช้อุปกรณ์ในการเข้าถึงต่างๆกันด้วย

Responsive Web Design คืออะไร

Responsive Website เป็นแนวคิดการออกแบบเว็บไซต์เพียงครั้งเดียว แต่สามารถแสดงผลได้บนทุกขนาดของหน้าจอ โดยเว็บไซต์จะตรวจสอบขนาดของอุปกรณ์ และจะปรับขนาด Layout ให้เหมาะสมกับการแสดงผลโดยอัตโนมัติ ซึ่งแตกต่างจากเว็บไซต์ที่ออกแบบมาตามปกติ โดยไม่ได้ใช้เทคนิค Responsive เมื่อแสดงผลบนอุกรณ์ที่มีขนาดหน้าจอเล็ก หรือขนาดต่างไปจากเดิม เว็บไซต์จะเป็นเพียงแค่การ ย่อ ขนาด เพื่อให้สามารถแสดงผลได้บนหน้าจอเท่านั้น แต่จะไม่สามารถปรับรูปแบบ หรือ Layout ให้เหมาะสมตามขนาดหน้าจอ

ประโยชน์ของการออกแบบเว็บไซต์แบบ Responsive
 • แสดงผลได้สวยงาม บนทุกอุปกรณ์ที่มีขนาดหน้าจอที่แตกต่างกัน
 • ออกแบบเพียงครั้งเดียว แต่สามารถใช้ได้กับขนาดหน้าจอที่หลากหลาย
 • มี Experience ในการใช้งานที่ดีกว่า ดูข้อมูลได้ง่าย โดยไม่ต้อง Zoom เพื่อขยายเว็บไซต์
 • ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายได้มากกว่าการทำ 2 เว็บไซต์
 • ช่วยในเรื่องของการทำ SEO (Search Engine Optimization)

ราคาแพ็กเกจเว็บไซต์ Responsive

Everything you need to create your Website.

แพ็กเกจ One’s P

เว็บไซต์องค์กรเเละธุรกิจส่วนตัว
 • ออกแบบเว็บไซต์ใหม่
 • ออกแบบ Banner + Slide (จำนวนตามแบบ)
 • Responsive – รองรับทุกอุปกรณ์
 • เว็บไซต์หน้าเดียว
 • ไม่มีระบบจัดการหลังบ้าน

แพ็กเกจ B-Ultimate

เว็บไซต์องค์กรเเละธุรกิจส่วนตัว
 • ออกแบบเว็บไซต์ใหม่
 • ออกแบบโลโก้ (เงื่อนไขตามแพ็กเกจ)
 • ออกแบบ Banner + Slide (จำนวนตามแพ็กเกจ)
 • ระบบเว็บบอร์ด
 • ระบบ portpolio
 • ระบบเพิ่มบทความ
 • Responsive – รองรับทุกอุปกรณ์
 • รองรับสังคมออนไลน์
 • สอนการใช้งานและให้คำปรึกษา

แพ็กเกจ Normal

เว็บไซต์ ร้านค้าออนไลน์
 • ออกแบบเว็บไซต์ใหม่
 • ออกแบบโลโก้ (เงื่อนไขตามแพ็กเกจ)
 • ออกแบบ Banner + Slide (จำนวนตามแพ็กเกจ)
 • ใช้ฟังก์ชั่นพื้นฐานของ Magento
 • ใช้ฟังก์ชั่นเพิ่มเติมของ Magento (เงื่อนไขตามแพ็กเกจ)
 • Responsive – รองรับทุกอุปกรณ์
 • รองรับสังคมออนไลน์
 • สอนการใช้งานและให้คำปรึกษา

แพ็กเกจ Ultimate

เว็บไซต์ ร้านค้าออนไลน์
 • ออกแบบเว็บไซต์ใหม่
 • ออกแบบโลโก้ (เงื่อนไขตามแพ็กเกจ)
 • ออกแบบ Banner + Slide (จำนวนตามแพ็กเกจ)
 • ใช้ฟังก์ชั่นพื้นฐานของ Magento
 • ใช้ฟังก์ชั่นเพิ่มเติมของ Magento (เงื่อนไขตามแพ็กเกจ)
 • ปรับแต่งการใช้งานตามความต้องการของลูกค้า
 • Responsive – รองรับทุกอุปกรณ์
 • รองรับสังคมออนไลน์
 • สอนการใช้งานและให้คำปรึกษา